Zkrácený záznam z členské schůze dne 11.12.2016

0

Zkrácený záznam z členské schůze dne 11.12.2016

(kompletní zápis je k dispozici v archivu vedení spolku)

Úvod

Spolek NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. Cílem spolku je mimo jiné rozvoj sportovních aktivit, rozvíjet potenciál sportovců, především v oblasti kulturistiky a fitness v České republice. Spolek naplňuje své cíle tím, že vytváří podmínky pro organizaci a rozvoj těchto sportů, dále získává pro tuto činnost nové členy, podporuje zvyšování zdatnosti a výkonnosti svých členů a v potřebném rozsahu zabezpečuje vlastní hospodářskou činnost a hledá zdroje finančních prostředků. Na základě těchto cílů byla předsedou spolku na dnešní den svolána členská schůze, a tímto vítám jménem vedení všechny dnes přítomné.

Historie

Sportovci z České republiky již řadu let výborně reprezentovali naši zemi na prestižních soutěžích federace NABBA, mezi tyto ikony patří svým absolutním vítězstvím na Mr. Universe a Mistrovství světa Tomáš Bureš, dále absolutním vítězstvím na Mr. Universe Martin Kasal a další atleti, Rác, Vaniš, Lonc, Koritenský, Borkovec, Kyptová a další. Národní soutěže dle pravidel federace NABBA odstartovaly v roce 2007 soutěží Vitalmax Open, a to díky lidem, jakými jsou Jindřich Popelář, Jan Filo, Leoš Borůvka, a další. (zde startovali i poprvé v této federaci Michal Benda – předseda, a Šárka Holá – státní trenér). V roce 2011 zaznamenala NABBA v České republice značný pokles závodníků, kteří přestoupili do jiné federace nebo ukončili činnost. Od roku 2012 bylo zastoupení české NABBA v zahraničí realizováno Michalem Bendou a Veronikou Benda Ciniburkovou, kdy měla NABBA v ČR pouze 4 závodníky (Slavoj Bednář, Michal Benda, Ondřej Mlaka, Pavel Kočvara). V tomto období a následujících letech byly pořádány Michalem Bendou semináře a propagační akce směřující k rozšíření počtu závodníků ve federaci NABBA. V roce 2014 tak byl legitimně založen spolek NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. viz záznam v Obchodním rejstříku. Tento spolek navázal na historii federace NABBA a federace WFF ve světě, potažmo v České republice.

Předloženy výroční zprávy:

Výroční zpráva 2014. V uvedeném roce byla uspořádána jedna národní soutěž Mistrovství České republiky federace NABBA a WFF. V tomto roce získal Slavoj Bednář PROFI status ve federaci NABBA. K 31.12.2014 bylo zaregistrováno 49 členů spolku, všichni členové spolku uhradili členské příspěvky v souladu se stanovami. Činnost spolku je financována z členských příspěvků a finančních prostředků zapůjčených spolku zakladateli spolku. Nebyly čerpány dotace, ani jiné sponzorské dary. Michal Benda získal na kongresu v Soulu (Korea) zastoupení pro federaci WFF a tím navázal na zastoupení federace NABBA získané na kongresu v Southportu (Velká Británie).

Výroční zpráva 2015. V uvedeném roce byly uspořádány dvě národní soutěže, Mistrovství České republiky federace NABBA a WFF, dále pohárová soutěž TORO CUP dle pravidel NABBA a WFF. V tomto roce získal Ondřej Mlaka, Stanislav Cerman, Filip Grznár a Radka Prášková PROFI status ve federaci WFF. K 31.12.2015 bylo zaregistrováno 107 členů spolku, 59 členů spolku uhradilo členské příspěvky v souladu se stanovami, 48 členů členské příspěvky uhrazeny k 31.12.2015 nemá. Činnost spolku je financována z členských příspěvků a finančních prostředků zapůjčených spolku zakladateli spolku. Nebyly čerpány dotace. Spolek získal sponzorský dar od společnosti Green Garden, s.r.o. a Mgr. Jana Vargy.

Úplné výroční zprávy jsou k dispozici v archivu vedení spolku, tak jako doposud.

Současnost – rok 2016

V tomto roce byly uspořádány čtyři národní soutěže. Mistrovství České republiky federace NABBA a WFF, pohárová soutěž Grznár CUP dle pravidel WFF, dále pohárová soutěž TORO CUP dle pravidel NABBA a WFF, pohárová soutěž Superior 14 OPEN dle pravidel NABBA a WFF.

V sezóně 2016 získal Stanislav Cerman PROFI status federace NABBA, dále Luboš Chládek, Petr Kovář, Šárka Holá, Magda Sívková, Tereza Tůmová, Soňa Šandová získali PROFI status federace WFF.

Vedení spolku ve složení Michal Benda, Veronika Benda Ciniburková a státní trenér Šárka Holá (Mgr. Jan Varga omluven z pracovních důvodů) se zúčastnilo kongresů obou federací, kde se mimo jiné řešilo:

 • ve federaci NABBA
  • vznik NABBA Fitness s kategoriemi NABBA Shorts a NABBA Bikini
  • ve federaci NABBA vznik PROFI divize pro ženy
  • ekonomické záležitosti pro rok 2017
  • soutěže pro rok 2017
 • ve federaci WFF vznik WFF Fit Kids – kategorie pro děti
  • ekonomické záležitosti pro rok 2017
  • soutěže pro rok 2017

K dnešnímu dni má náš spolek NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. zaregistrováno 171 členů. 5 členů ukončilo členství, 1 člen byl vyloučen, 1 člen zemřel. Z celkového počtu nemá členské příspěvky uhrazeno 113 členů. Na základě těchto skutečností předseda spolku Michal Benda vyzývá všechny, kteří neuhradili dle stanov členské příspěvky, aby tak neprodleně učinili nejpozději však do 31.1.2017. Tato výzva bude každému z členů písemně adresována. Následně pokud nebude uhrazeno, bude člen dle legislativy vyloučen a dlužná částka vymáhána.

Smluvené platby ve věci pořádání národních soutěží byly v minulosti řádně odhlasovány na členských schůzích (úplné znění v archivu vedení spolku). V tomto roce byla uhrazena pouze organizátorem soutěže Tomášem Noskem (MČR NABBA/WFF CZECH REPUBLIC v Litoměřicích), dále organizátorem soutěže Filipem Grznárem (Grznár CUP v Plzni). Smluvené platby neuhradili organizátor soutěže Marek Mandík (TORO CUP ve Vysokém Mýtě) a organizátor soutěže Ondřej Mlaka (Superior 14 OPEN v Brně). Tito jmenovaní organizátoři budou písemně vyzváni k úhradě.

Soutěžní řád federace NABBA a federace WFF (viz webové stránky www.nabba-wff.cz) ukládá celou řadu povinností všem soutěžícím, porotcům i státním trenérům. Plnění těchto povinnosti bylo již vícekrát připomínáno a vyžadováno na členských schůzích, seminářích a jiných společných akcích pořádaných předsedou Michalem Bendou. Při nedodržení soutěžního řádu, viz lhůty, přihlášky, dostavení se na nominaci apod., nebude soutěžícím umožněno prezentovat se na žádné soutěži pod federací NABBA a WFF na národní i mezinárodní úrovni.

Aktivní člen spolku je takový člen, který má uhrazené členské příspěvky a aktivně se podílí na všech událostech spojených s chodem spolku, tedy zúčastňuje se členských schůzí, soutěží apod. Mezi tyto členy patří především vedení spolku, státní trenér – trenéři a porotci.

Člen spolku je každý člověk, který je zaregistrován ve spolku a není vyloučen nebo písemně neoznámil své vystoupení ze spolku.

Státní trenér a porotce je jmenovaná funkce vedením spolku.

Na základu podnětu Marka Mandíka bylo vedením spolku přímo na členské schůzi rozhodnuto, že Marek Mandík ve funkci státního trenéra končí, tedy funkci státního trenéra počínaje dnešním dnem nevykonává. Dále dle tohoto podnětu byl novým státním trenérem jmenován po poradě vedení Filip Grznár.

Současný stav od 11.12.2016:

Státní trenéři:

 • Šárka Holá
 • Filip Grznár

Na základě zkušeností a praktických poznatků byl vedením jmenován hlavním porotcem na národní úrovni pro Českou republiku Pavel Kočvara (aktivně se podílí na chodu spolku a podporuje činnost federace již od roku 2012).

Vyhlášení atletů roku 2016

Nejúspěšnějším profesionálem federace NABBA České republiky v roce 2016 se stal:

 • Slavoj Bednář (1. místo na Mistrovství světa federace NABBA v Brazílii v PROFI divizi, žádný český závodník nedosáhl na první místo v PROFI divizi na takto vysoké soutěži)

Nejúspěšnější muž reprezentant federace NABBA České republiky v roce 2016 se stal:

 • Stanislav Cerman (1. místo na Mr. Universe NABBA a zisk statusu profesionála, žádný jiný český závodník v tomto roce nedokázal vybojovat první místo na Mr. Universe, kdy tato soutěž je prestižnější, než Mistrovství světa)

Nejúspěšnější žena reprezentant federace WFF České republiky v roce 2016 se stala:

 • Magda Sívková (1. místo na Mistrovství Evropy WFF v amatérské kategorii Bikini Model a 1. místo na Mistrovství Evropy WFF v profesionální divizi Bikini Model PRO, žádná jiná žena nedokázala lépe uspět při reprezentování České republiky)

Nejúspěšnější juniorská reprezentant/reprezentantka České republiky v roce 2016 se stala:

 • Tereza Tůmová (1. Místo na Mistrovství Evropy WFF v amatérské kategorii Bikini Model Junior a 2. místo na Mistrovství Evropy WFF Bikini Model PRO, žádný jiný junior či juniorka nedosáhl takovéhoto úspěchu)

Nejúspěšnější muž federace NABBA v České republice v roce 2016 se stal:

 • Luboš Chládek (1. místo TORO CUP v kategorii NABBA Men I. a 1. místo Superior 14 OPEN v kategorii NABBA Men I. včetně Absolutního vítězství na soutěži Superior 14 OPEN, žádný jiný muž nedokázal zvítězit na dvou národních soutěžích ze čtyř pořádaných v České republice.)

Nejúspěšnější žena federace NABBA v České republice v roce 2016 se stala:

 • Jana Růžičková (1. Místo NABBA Figure na MČR a Absolutní vítězka Mistrovství České republiky 2016, žádné jiné ženě se v tomto roce nepodařilo získat absolutní prvenství na nejvyšší národní soutěži).

Budoucnost

Národní soutěže 2017:

 • 3.6.2017, Mistrovství České republiky federace NABBA a federace WFF v Praze
 • říjen 2017 Grznár Cup (přesný termín bude stanoven do 31.1.2017)

Mezinárodní soutěže jarní sezóna 2017:

 • 27.5.2017, Austrian Championships
 • 10.6.2017, ME WFF v Litvě
 • 17.6.2017, MS NABBA v Rusku
 • 24.6.2017, Universe WFF v Brazílii

Semináře, společné tréninky, školení a podobné akce budou probíhat od ledna 2017, vždy bude včas uveřejněno na webových stránkách spolku.

Další členská schůze se bude konat dne 20.5.2017 ve 14:00 hodin v Kontaktním místě NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. na adrese Třebešovská 94, 193 00 Praha 9 Horní Počernice.

Obsahem členské schůze bude:

 • výroční zpráva za rok 2016
 • ekonomická rozvaha pro rok 2017
 • nominovaní atleti na jarní soutěže 2017 – reprezentace
 • řešení operativních záležitostí vedením spolku dle stanov
 • zvolení vedení pro další období
 • diskuze, návrhy a další
 • hlasování

Diskuze:

Diskutováno ve věci soutěží v roce 2017 (Francie, apod.), dále diskutováno ve věci semináře pro ženy (plavky, líčení, apod), rovněž bylo diskutováno ve věcech ekonomických (nezaplacené členství a pořadatelství soutěží), atd.

Hlasování:

Na členské schůzi nebyl předmět hlasování.

 

Na členské schůzi dne 11.12.2016 byli přítomni tito funkcionáři:

Michal Benda, předseda

Mgr. Jan Varga, místopředseda

Veronika Benda Ciniburková, tajemník

Šárka Holá, státní trenér

Filip Grznár, státní trenér

Pavel Kočvara, hlavní porotce

a další členové viz prezenční listina (přítomna veřejnost)

 

Za správnost

 

Michal Benda, předseda

 

 

Zkrácený záznam z členské schůze dne 11.12.2016

(kompletní zápis je k dispozici v archivu vedení spolku)

Zápisy ze všech členských schůzí jsou archivovány.

 

V Praze, 11.12.2016

0%
0%
Úžasné
 • Hodnocení užívatelů (0 hlasů)
  0
Sdílet

O autorovi

Okomentujete příspěvek