Pravidla

NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z .s. zaštiťuje mistrovské i pohárové soutěže na národní úrovni.

Vysílá delegáta a rozhodčího na mezinárodní soutěže.

 

Soutěžní řád NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, Z.S.

I.

Úvodní ustanovení

 1. NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ 03079091, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L., vložka 60865 (dále jen “NABBA/WFF CZECH REPUBLIC”) je neziskovou organizací se zaměřením na kulturistiku a fitness, která má své stanovy, a jako taková vydává k dnešnímu dni tento soutěžní řád (dále jen “Soutěžní řád”).
 2. Vedení NABBA/WFF CZECH REPUBLIC tvoří předseda, místopředseda a tajemník (dále jen “Vedení”).
 3. Soutěžním řádem je povinen se řídit každý člen NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, který se chce v České republice, případně v zahraničí zúčastnit jakékoliv soutěže pořádané pod hlavičkou federace NABBA a federace WFF.

II.

Práva a povinnost členů NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s.

 1. Členem NABBA/WFF CZECH REPUBLIC může být každá osoba splňující registrační podmínky, etický kodex a platební morálku.
 2. Aktivním členem NABBA/WFF CZECH REPUBLIC je pouze taková osoba, která je zaregistrována u Vedení, má uhrazené všechny poplatky (registrační, startovné a zvláštní), je svéprávná a starší 18ti let, případně doloží souhlas zákonného zástupce (dále jen “Aktivní člen”).
 3. Aktivní člen má právo hlasovat na členských schůzích ve všech záležitostech, které budou řešeny.
 4. Aktivní člen je povinen Vedení nejpozději 60 kalendářních dní před datem konání vyhlášené soutěže zaslat přihlášku na předmětnou soutěž, nebo soutěže, ve které je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, předmětná soutěž, kategorie na soutěži, termín a osoby pro ubytování, číslo a datum platnosti pasu pro všechny osoby, které ve své přihlášce bude uvádět. Nebudou-li tyto údaje v přihlášce na soutěž uvedeny, nejedná se o platnou přihlášku se všemi následky z toho vyplývajícími.
 5. Na vyhlášené soutěže konané v zahraničí nominuje závodníky z řad řádně přihlášených závodníků Vedení spolu se státním trenérem, přičemž každý člen Vedení a státní trenér mají při nominaci jeden hlas.
 6. Aktivní člen je povinen, bude-li nominován, nejpozději 40 dnů před vyhlášenou soutěží uhradit náklady za cestovné, transport, startovné a ubytování, případně jiné na účet NABBA/WFF CZECH REPUBLIC č.ú. 7999979999/2010.
 7. Každý člen NABBA/WFF CZECH REPUBLIC je povinen sledovat události na webových stránkách www.nabba-wff.cz. Aktivní člen je povinen poskytovat součinnost státnímu trenérovi a informovat jej o své výkonosti.

III.

Soutěže

 1. Vyhlášené soutěže pod hlavičkou NABBA nebo WFF na území ČR jsou v kompetenci Vedení. Vedení rozhoduje, a to i na základě návrhu aktivních členů organizace, kde, kdy a jaká soutěž se bude konat, a jaké kategorie budou vyhlášeny.        
 2. Vedení rozhoduje o složení poroty na každé vyhlášené soutěži pod hlavičkou NABBA/WFF v České republice.                                                                   

IV.

Funkce

 1. Nově vzniklé funkce v NABBA/WFF CZECH REPUBLIC jsou Porotce a Státní trenér, případně další. Do všech funkcí mohou být jmenování Vedením pouze aktivní členové, Vedením jsou i odvoláni a Vedením jsou případně tyto funkce rušeny.
 2. Porotcem může být pouze aktivní člen, který je držitelem certifikátu porotce (rozhodčího) a složil zkoušky porotce ve federaci NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s.
 3. Státním trenérem je aktivní člen jmenovaný do této funkce Vedením.
 4. Povinnosti Porotce jsou:                                                          
 • čestně rozhodovat, řádně a včas se dostavovat na vyhlášené soutěže, aktivně spolupracovat s vedením, a dále společně s vedením organizace a státním trenérem rozhodovat o nominaci závodníků na zahraniční soutěže z řad řádně přihlášených aktivních členů

Povinnosti Státního trenéra jsou:

 • úzce spolupracovat s vedením, minimálně jednou měsíčně informovat vedení o výsledcích aktivních členů organizace, kteří se připravují na vyhlášené soutěže.
 • Státní trenér se aktivně podílí na přípravě závodníků na soutěže, doprovází reprezentaci na všechny vyhlášené soutěže v zahraničí, kde je zastoupena Česká republika svými závodníky.

V.

Závěrečná ustanovení

Každý člen NABBA/WFF CZECH REPUBLIC podléhá Vedení a při nedodržení, porušení (či obdobném jednání) soutěžního řádu, etického kodexu, legislativy, apod. Může být z NABBA/WFF CZECH REPUBLIC vyloučen nebo nepřihlášen na předmětnou soutěž. Vedení si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu z výše uvedených ustanovení soutěžního řádu.

Za správnost vyhotovení:

Veronika Ciniburková, v.r., tajemník, 28.9.2015

Soutěžní kategorie federace NABBA

Ženy

Miss Toned figure

Miss Trained figure – Class 2 do 163 cm, Class 1 nad 163 cm

Physique

Muži

Juniors do 21 let

Masters nad 40 do 50 let

Masters nad 50 let

Men IV – do 165 cm

Men III – do 172 cm

Men II – do 179 cm

Men I – nad 179 cm

Závodníci se hodnotí ve čtvrtobratech, volné sestavě a povinných základních pózách.Ve všech výše uvedených kategoriích (kromě kategorie Nováčci) je povinná volná sestava.

POVINNÉ ZÁKLADNÍ PÓZY MUŽI, POROVNÁVÁNÍ

NABBA MEN I.-IV., JUNIORS, MASTERS, NOVICE

 

 • čtvrtobraty
 • volná sestava (60 sec.)

 

základní povinné pózy:

1) břicho, stehna (abdominal and thighs)

2) široký zádový zepředu (front lat spread)

3) dvojitý biceps (double biceps)

4) hrudník z boku (side chest) – biceps z boku

5) triceps z boku (sice triceps)

6) široký zádový zezadu (full lat spread – back)

7) dvojitý biceps zezadu (double biceps – back)

8) most muscular (most muscular)

POVINNÉ ZÁKLADNÍ PÓZY ŽENY, POROVNÁVÁNÍ

NABBA FIGURE – TONED

 

 • čtvrtobraty
 • volná sestava (60 sec.)

 

základní povinné pózy:

1) přední póza (favourite front pose)

2) levá boční póza (left side pose)

3) zadní póza (back side pose)

4) pravá boční póza (right side pose)

 

NABBA FIGURE – TRAINED

 

 • čtvrtobraty
 • volná sestava (60 sec.)

 

základní povinné pózy:

1) dvojitý biceps (double biceps)

2) hrudník z boku (side chest) – biceps z boku

3) triceps z boku (sice triceps)

4) dvojitý biceps zezadu (double biceps – back)

5) břicho, stehna (abdominal and thighs)

 

 

 

 

Soutěžní kategorie federace WFF

10968105_801102489956864_857478293_n

WFF Ženy

Juniors (do 23 let)

Fitness (Class 2 – do 163 cm / do 45 kg, Class 1 – nad 163 cm / do 50 kg

Performance (Class 2 – do 163 cm / 45 – 50 kg, Class 1 – nad 163 cm / 50 – 55 kg)

Athletic (Class 2 – do 163 cm / 50 – 55 kg, Class 1 – nad 163 cm / 55 – 60 kg)

Superbody (Class 2 – do 163 cm / 55 – 60 kg, Class 1 – nad 163 cm / 60 – 65 kg)

Extreme (Class 2 – do 163 cm / nad 60 kg, Class 1 – nad 163 cm / nad 65 kg)

Masters (nad 45.let)

Bikini Model (jedno kolo pouze v plavkách)

Fitness Model (dvě kola – plavky a sportovní oblečení)

Aerobics (plavky a 90 min aerobic)

 

WFF Muži

Juniors (do 23 let)

Fitness (Class 4 – do 165 cm / do 65 kg, Class 3 – do 172cm / do 70 kg, Class 2 – do 179 cm / do 75 kg, Class 1 – nad 179 cm / do 80 kg

Performance (Class 4 – do 165 cm / 65 – 70 kg, Class 3 – do 172cm / 70 – 75 kg, Class 2 – do 179 cm / 75 – 80 kg, Class 1 – nad 179 cm / 80 – 85 kg)

Athletic (Class 4 – do 165 cm / 70 – 75 kg, Class 3 – do 172cm / 75 – 80 kg, Class 2 – do 179 cm / 80 – 85 kg, Class 1 – nad 179 cm / 85 – 90 kg)

Superbody (Class 4 – do 165 cm / 75– 80 kg, Class 3 – do 172cm / 80 – 85 kg, Class 2 – do 179 cm / 85 – 90 kg, Class 1 – nad 179 cm / 90– 95 kg)

Extreme (Class 4 – do 165 cm / nad 80 kg, Class 3 – do 172cm / nad 85 kg, Class 2 – do 179 cm / nad 90 kg, Class 1 – nad 179 cm / nad 95 kg)

Masters (nad 50.let)

Fitness Model (dvě kola – plavky a sportovní oblečení)

Závodníci se hodnotí ve čtvrtobratech, volné sestavě a povinných základních pózách.Ve všech výše uvedených kategoriích (kromě Bikini Model a Fitness Model, Nováčci) je povinná volná sestava. U kategorie Bikini Model a Fitness Model je povinná promenáda.

WFF MUŽI – Fitness, Performance, Athletic, Superbody, Extreme, JUNIORS, MASTERS, NOVICE

 

 • čtvrtobraty
 • volná sestava

 

povinné základní pózy:

1) břicho, stehna (abdominal and thighs)

2) široký zádový zepředu (front lat spread)

3) dvojitý biceps (double biceps)

4) hrudník z boku (side chest) – biceps z boku

5) triceps z boku (sice triceps)

6) široký zádový zezadu (full lat spread – back)

7) dvojitý biceps zezadu (double biceps – back)

8) most muscular (most muscular)

WFF FITNESS MODEL –  MUŽI

 

 • čtvrtobraty
 • promenáda

 

základní povinné pózy:

1) libovolná póza zepředu

2) libovolná póza z boku

3) libovolná póza zezadu

4) libovolná póza z druhého boku

 

 WFF ŽENY – Fitness, Performance, Athletic, Superbody, Extreme

 

 • čtvrtobraty
 • volná sestava

 

základní povinné pózy:

1) dvojitý biceps (double biceps)

2) hrudník z boku (side chest) – biceps z boku

3) triceps z boku (sice triceps)

4) dvojitý biceps zezadu (double biceps – back)

5) břicho, stehna (abdominal and thighs)

 

WFF BIKINI MODEL, FITNESS/SPORTS MODEL, AEROBICS 

 

 • čtvrtobraty
 • promenáda
 • Aerobics – volná sestava
 • Fitness/sports model – druhé kolo ve sportovním oblečení

 

základní povinné pózy:

1) libovolná póza zepředu

2) libovolná póza z boku

3) libovolná póza zezadu

4) libovolná póza z druhého boku