Rozhodnutí výkonného výboru NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. ze dne 18.9.2016

0

Dne 18.9.2016 v 15:00 mimořádně zasedl výkonný výbor spolku.

 1. Bylo projednáno prohlášení Michala Bendy ze dne 16.9.2016.
 2. Bylo projednáno v rámci spolku NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. vytvoření dvou federací.
 3. Soutěžní řád federací spolku NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s.
 4. Porotci a státní trenéři federací spolku NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s.
 5. Pravidla a členský příspěvek federací spolku NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s.
 6. Vyloučení členů spolku NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s.

NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. je legislativně zakotvený spolek zapsaný v obchodním rejstříku a řídí se stanovami. Za spolek jedná navenek jeho předseda, popřípadě jiný člen spolku pověřený předsedou.

Michal Benda, předseda spolku, Mgr. Jan Varga, místopředseda spolku, Veronika Benda Ciniburková, tajemník spolku http://www.nabba-wff.cz/kontakt/

ad. 1.    Místopředseda a tajemník spolku upozornili, že odstoupení Michala Bendy ze všech funkcí (viz prohlášení ze 16.9.2016) je nelegitimní. Nebyly splněny podmínky stanovené stanovami spolku, viz. bod VIII. odst. 6 c)., „vzdáním se funkce písemným oznámením výboru“. Bylo konstatováno, že Michal Benda nesplnil tuto podmínku a nadále zůstává ve funkci předsedy spolku NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s.. Tajemník a místopředseda se dotázali, zda chce Michal Benda zůstat ve funkci předsedy i ve všech dalších funkcích. Michal Benda odpověděl, že zůstane ve funkci předsedy spolku a v dalších svých funkcích spolku a dále navrhl změny, o kterých bylo hlasováno a byly všemi členy výkonného výboru spolku přijaty.

Závěr: Michal Benda je předseda zapsaného spolku NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s.

ad. 2.     Michal Benda (předseda spolku) navrhl vytvořit v rámci spolku NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. samostatnou federaci NABBA CZECH REPUBLIC a samostatnou federaci WFF CZECH REPUBLIC.

Dále Michal Benda navrhl vedení federace NABBA CZECH REPUBLIC, které podléhá vední spolku, rovněž navrhl vedení federace WFF CZECH REPUBLIC, které podléhá vedení spolku.

 • federace NABBA CZECH REPUBLIC s vedením: Michal Benda, předseda, Mgr. Jan Varga, místopředseda, Veronika Benda Ciniburková, tajemník
 • federace WFF CZECH REPUBLIC s vedením: Mgr. Jan Varga, předseda, Veronika Benda Ciniburková, místopředseda a tajemník

Závěr: O těchto návrzích v bodu 2. bylo hlasováno a byly přijaty všemi členy výkonného výboru.

ad. 3.    Michal Benda navrhl:  soutěžní řád federace NABBA CZECH REPUBLIC  a soutěžní řád federace WFF CZECH REPUBLIC je totožný s již zakotveným a zveřejněným soutěžním řádem spolku NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. (http://www.nabba-wff.cz/pravidla/).

Závěr: O tomto návrhu v bodu 3. bylo hlasováno a byl přijat všemi členy výkonného výboru.

ad. 4.     Michal Benda navrhl:  porotci a státní trenéři federace NABBA CZECH REPUBLIC a porotci a státní trenéři federace WFF CZECH REPUBLIC jsou totožní s již jmenovanými a zveřejněnými porotci a státními trenéry spolku NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s.. Nevztahuje se na Michala Bendu, který jako mezinárodní a národní porotce bude rozhodovat pouze soutěže federace NABBA.  (http://www.nabba-wff.cz/novi-funkcionari-ve-federaci-nabbawff-czech-republic-z-s/)

Závěr: O tomto návrhu v bodu 4. bylo hlasováno a byl přijat všemi členy výkonného výboru.

ad. 5.    Michal Benda navrhl: pravidla NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. http://www.nabba-wff.cz/pravidla/   jsou účinná a platná v části „NABBA“ pouze pro federaci NABBA CZECH REPUBLIC a v části „WFF“ pouze pro federaci WFF CZECH REPUBLIC.

Dále Michal Benda navrhl: členský příspěvek ve spolku NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. se vztahuje svojí účinností (od 1.7. do 30.6. následujícího roku)  i výší (částkou) na federaci NABBA CZECH REPUBLIC i federaci WFF CZECH REPUBLIC a nelze jej dělit.

Dále Michal Benda navrhl: registrace (a registrační průkazy) všech členů spolku NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. zůstává stále stejná a platí pro federaci NABBA CZECH REPUBLIC  i pro federaci WFF CZECH REPUBLIC.

Závěr: O těchto návrzích v bodu 5. bylo hlasováno a byly přijaty všemi členy výkonného výboru.

ad. 6.   Michal Benda navrhl vyloučit členy spolku NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s.. Konkrétně se jedná o tyto členy:

Lubomír Krhut, který porušil povinnosti zakotvené ve stanovách spolku odst. V., bod 2 e) „dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku“ a odst. IV., bod 4 „spolek je oprávněn vyloučit ze spolku člena, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy spolku“.

Michal Vachout, který porušil povinnosti zakotvené ve stanovách spolku odst. V., bod 2 d) „platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí“, a odst. V., bod 2 e) „dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku“.

Dále navrhl, aby zaplacený členský příspěvek Lubomíra Krhuta mu byl v poměrné části vrácen.

Závěr: O těchto návrzích v bodu 6. bylo hlasováno a byly přijaty všemi členy výkonného výboru.

 

za správnost: výkonný výbor spolku ve složení Michal Benda, Mgr. Jan Varga, Veronika Benda Ciniburková

s účinností od 18.9.2016

 

 

Michal Benda, předseda spolku

0%
0%
Úžasné
 • Hodnocení užívatelů (0 hlasů)
  0
Sdílet

O autorovi

Komentování není možné.