Propozice – Mezinárodní mistrovství České republiky v kulturistice a fitness federace NABBA/WFF, 4.6.2016 Litoměřice

0

Propozice – Mezinárodní mistrovství České republiky v kulturistice a fitness federace NABBA/WFF, 4.6.2016

Místo konání soutěže: Dům kultury Litoměřice, Na Valech 2028/47, 412 01 Litoměřice, www.mkz-ltm.cz

Pořadatel, ředitel soutěže: Mgr. Tomáš Nosek

Hlavní porotce: Veronika Benda Ciniburková, tajemník federace NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s.

Vedoucí závodníků: Libor Vojkůvka

Generální sponzor: MaxxWin Nutrition REVI plus s.r.o.

Soutěž se koná dle soutěžního řádu a kategorií federace NABBA a federace WFF (www.nabba-wff.cz/pravidla)

Časový harmonogram a kategorie

8:00 – 9:00 registrace závodníků

9:15 – 9:30 porada porotců

9:30 – začátek soutěže – NÁSTUP VŠECH ZÁVODNÍKŮ NA PÓDIUM

SEMIFINÁLE

 • Nováčci muži – čtvrtobraty, 60 sekund volná sestava, základní povinné pózy
 • Nováčči ženy – čtvrtobraty, 60 sekund volná sestava, základní povinné pózy
 • Juniors Men – do 23 let vč. – čtvrtobraty, 60 sekund volná sestava, základní povinné pózy
 • NABBA Masters over 40 – čtvrtobraty,  60 sekund volná sestava, základní povinné pózy
 • NABBA Men Mr. Class 4 – čtvrtobraty, 60 sekund volná sestava, základní povinné pózy
 • NABBA Men Mr. Class 3 – čtvrtobraty, 60 sekund volná sestava, základní povinné pózy
 • NABBA Men Mr. Class 2 – čtvrtobraty, 60 sekund volná sestava, základní povinné pózy
 • NABBA Men Mr. Class 1 – čtvrtobraty, 60 sekund volná sestava, základní povinné pózy
 • NABBA Women Figure – čtvrtobraty, 60 sekund volná sestava, základní povinné pózy
 • Handicapped – čtvrtobraty, 60 sekund volná sestava, základní povinné pózy
 • 15 minut přestávka
 • Pairs – čtvrtobraty, 60 sekund volná sestava, základní povinné pózy
 • WFF Bikini model – promenáda, čtvrtobraty, 60 sekund volná sestava, základní povinné pózy
 • WFF Fitness model 1. kolo – promenáda, čtvrtobraty, základní povinné pózy v plavkách
 • WFF Male fitness model – promenáda, čtvrtobraty, 60 sekund volná sestava, základní povinné pózy
 • WFF Aerobics – promenáda, čtvrtobraty, základní povinné pózy a 60 sekund volná sestava
 • WFF Fitness model 2. kolo – promenáda, čtvrtobraty, 60 sekund volná sestava (možné sportovní oblečení)

PŘESTÁVKA do 17:00

16:00 – 17:00 meeting porotců a zástupců členských zemí federace NABBA a federace WFF (bez veřejnosti)

 

FINÁLE 17:00 hod

EXHIBICE: Ondřej Mlaka

NÁSTUP VŠECH ZÁVODNÍKŮ NA PÓDIUM

 • Nováčci muži – čtvrtobraty, free posing, finalisté 60 sekund volná sestava, vyhlášení vítězů
 • Nováčči ženy – čtvrtobraty, free posing, finalisté 60 sekund volná sestava, vyhlášení vítězů
 • Juniors Men – do 23 let včetně – čtvrtobraty, free posing, finalisté 60 sekund volná sestava, vyhlášení vítězů
 • NABBA Masters over 40 – čtvrtobraty, free posing, finalisté 60 sekund volná sestava, vyhlášení vítězů
 • NABBA Men Mr. Class 4 – čtvrtobraty, free posing, finalisté 60 sekund volná sestava, vyhlášení vítězů
 • NABBA Men Mr. Class 3 – čtvrtobraty, free posing, finalisté 60 sekund volná sestava, vyhlášení vítězů
 • NABBA Men Mr. Class 2 – čtvrtobraty, free posing, finalisté 60 sekund volná sestava, vyhlášení vítězů
 • NABBA Men Mr. Class 1 – čtvrtobraty, free posing, finalisté 60 sekund volná sestava, vyhlášení vítězů
 • NABBA Women Figure – čtvrtobraty, free posing, finalisté 60 sekund volná sestava, vyhlášení vítězů
 • Handicapped – čtvrtobraty, free posing, finalisté 60 sekund volná sestava, vyhlášení vítězů
 • 15 minut přestávka
 • Pairs – čtvrtobraty, free posing, finalisté 60 sekund volná sestava, vyhlášení vítězů
 • WFF Bikini model – čtvrtobraty, free posing, finalisté 60 sekund volná sestava, vyhlášení vítězů
 • WFF Fitness model – čtvrtobraty, free posing, finalisté 60 sekund volná sestava, vyhlášení vítězů
 • WFF Male fitness model – čtvrtobraty, free posing, finalisté 60 sekund volná sestava, vyhlášení vítězů
 • WFF Aerobics – čtvrtobraty, free posing, finalisté 60 sekund volná sestava, vyhlášení vítězů

EXHIBICE: Slavoj Bednář

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ ŽENY + VYHLÁŠENÍ

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ MUŽI + VYHLÁŠENÍ

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ZÁVODNÍKY A DIVÁKY:

 • do zákulisí má vstup povolen pouze závodník a pořadatel, případně pořadatelem označené osoby
 • natření závodníků je zabezpečeno v zákulisí, kde k tomu slouží pouze vyhrazený prostor. V jiných místech je zakázáno se natírat krycí barvou (při poškození vybavení Domu kutlury Litoměřice možná sankce dle výše škody).
 • na místě soutěže budou k dispozici stánky obchodních partnerů soutěže,
 • po soutěži bude uspořádán raut pro všechny závodníky, činitele, obchodní partnery
 • místo konání soutěže je dostupné MHD, autem v blízkosti dálnice
 • upozornění pro diváky – vstupenky je nutné uschovat po celý den, při návratu po opuštění objektu nebude bez vstupenky divák opětovně vpuštěn

 

Předseda NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s.

Michal Benda

PŘEDSEDA FEDERACE A HLAVNÍ POROTCE SI VYHRAZUJE PRÁVO ZMĚNIT ČI ZRUŠIT KATEGORIE PŘÍPADNĚ PŘEŘADIT ZÁVODNÍKA DO JINÉ KATEGORIE

Oficiální hotel: http://www.hotel-roosevelt.eu

http://www.nabba-wff.cz

 


Proposition – International championships of Czech republic in bodybuilding and fitness of federation NABBA/WFF, 4.6.2016

Venue: Dům kultury Litoměřice, Na Valech 2028/47, 412 01 Litoměřice, www.mkz-ltm.cz

Promoter, Director of contest: Mgr. Tomáš Nosek

Chief of judges: Veronika Benda Ciniburková, General secretary of federation NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s.

Chief of competitors : Libor Vojkůvka

General sponsor: MaxxWin Nutrition REVI plus s.r.o.

Competition is held according to rules of NABBA federation and WFF federation (www.nabba-wff.cz/pravidla).

Time schedule and categories:

8:00 – 9:00 AM registration of competitors

9:15 – 9:30 AM meeting of judges

9:30 AM – Semifinals – PARADE OF ALL COMPETITORS ON THE STAGE

SEMIFINALS

 • Novices men – quarter turns, 60 seconds individual routines, compulsory comparisons poses
 • Novices women – quarter turns, 60 seconds individual routines, compulsory comparisons poses
 • Juniors Men – up to 23 years (including) – quarter turns, 60 seconds individual routines, compulsory comparisons poses
 • NABBA Masters over 40 – quarter turns, 60 seconds individual routines, compulsory comparisons poses
 • NABBA Men Mr. Class 4 – quarter turns, 60 seconds individual routines, compulsory comparisons poses
 • NABBA Men Mr. Class 3 – quarter turns, 60 seconds individual routines, compulsory comparisons poses
 • NABBA Men Mr. Class 2 – quarter turns, 60 seconds individual routines, compulsory comparisons poses
 • NABBA Men Mr. Class 1 – quarter turns, 60 seconds individual routines, compulsory comparisons poses
 • NABBA Women Figure – quarter turns, 60 seconds individual routines, compulsory comparisons poses
 • Handicapped – quarter turns, 60 seconds individual routines, compulsory comparisons poses
 • 15 minutes break
 • Pairs – quarter turns, 60 seconds individual routines, compulsory comparisons poses
 • WFF Bikini model – promenade, quarter turns, 60 seconds individual routines, compulsory comparisons poses
 • WFF Fitness model 1. round- promenade, quarter turns, compulsory comparisons poses in swimsuit
 • WFF Male fitness model – promenade, quarter turns, 60 seconds individual routines, compulsory comparisons poses
 • WFF Aerobics – promenade, quarter turns, compulsory comparisons poses, 60 seconds individual routines
 • WFF Fitness model 2. round – promenade, quarter turns, 60 seconds individual routines (optional sport dress)

PAUSE up to 5:00 PM

4:00 – 5:00 PM meeting of judges and officials of participating nations of NABBA federations and WFF federations (without public)

 

FINALS: 5:00 PM

EXHIBITION: Ondřej Mlaka

PARADE OF ALL COMPETITORS ON THE STAGE

 • Novices men – quarter turns, free posing, finalists 60 seconds individual routines, awarding of winners
 • Novices women – quarter turns, free posing, finalists 60 seconds individual routines, awarding of winners
 • Juniors Men – up to 23 years (including) – quarter turns, free posing, finalists 60 seconds individual routines, awarding of winners
 • NABBA Masters over 40 – quarter turns, free posing, finalists 60 seconds individual routines, awarding of winners
 • NABBA Men Mr. Class 4 – quarter turns, free posing, finalists 60 seconds individual routines, awarding of winners
 • NABBA Men Mr. Class 3 – quarter turns, free posing, finalists 60 seconds individual routines, awarding of winners
 • NABBA Men Mr. Class 2 – quarter turns, free posing, finalists 60 seconds individual routines, awarding of winners
 • NABBA Men Mr. Class 1 – quarter turns, free posing, finalists 60 seconds individual routines, awarding of winners
 • NABBA Women Figure – quarter turns, free posing, finalists 60 seconds individual routines, awarding of winners
 • Handicapped – quarter turns, free posing, finalists 60 seconds individual routines, awarding of winners
  15 minutes break
 • Pairs – quarter turns, free posing, finalists 60 seconds individual routines, awarding of winners
 • WFF Bikini model – quarter turns, free posing, finalists 60 seconds individual routines, awarding of winners
 • WFF Fitness model – quarter turns, free posing, finalists 60 seconds individual routines, awarding of winners
 • WFF Male fitness model – quarter turns, free posing, finalists 60 seconds individual routines, awarding of winners
 • WFF Aerobics – quarter turns, free posing, finalists 60 seconds individual routines, awarding of winners

EXHIBITION: Slavoj Bednář

OVERALL WINNER WOMEN + AWARDING

OVERALL WINNER MEN + AWARDING

 

IMPORTANT INFORMATION FOR COMPETITORS AND VISITORS

 • enter to backstage has only competitor and promoter, eventually persons marked by promoter
 • tanning of competitors is provided at backstage in special place. In any other place is restrictured to make tanning (in case of damage of property of Dům kultury v Litoměřicích is possible to be penalized up to value of damage)
 • in venue will be stalls of business partners of competition
 • after contest will be for all competitors, officials and business partners buffet
 • you can get to the venue by public transport, by car the place is near by motorway
 • notice for visitors, it is needed to keep tickets all day,  after leaving of venue you will not be allowed to get inside without ticket

President of NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s.

Michal Benda

PRESIDENT OF FEDERATION AND CHIEF OF JUDGES RESERVES THE RIGHT TO CHANGE OR CANCEL CATEGORIES, EVENTUALLY MOVE COMPETITOR TO ANOTHER CATEGORY.

Official hotel: www.hotel-roosevelt.eu

http://nabba-wff.cz

 

 

GENERÁLNÍ SPONZOR SOUTĚŽE00001

 

0%
0%
Úžasné
 • Hodnocení užívatelů (0 hlasů)
  0
Sdílet

O autorovi

Okomentujete příspěvek