Propozice – MČR NABBA & WFF, 3.6.2017 Praha

0

Propozice – Mezinárodní mistrovství České republiky v kulturistice a fitness federace NABBA a federace WFF pro den 3.6.2017

Místo konání soutěže: Divadlo Horní Počernice, Votuzská 379/11, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, www.divadlopocernice.cz

Pořadatel: Real Life Services, s.r.o., – zastoupena jednatelem Michalem Bendou

www.reallifeservices.cz

Hlavní porotce: Pavel Kočvara

Vedoucí závodníků: Libor Vojkůvka

Obchodní partner soutěže: Czech Virus (Czech Nutrition s.r.o.), www.czechvirus.cz

Soutěž se koná dle soutěžního řádu NABBA/WFF CZECH REPUBLIC,z.s. a pravidel federace NABBA a federace WFF (www.nabba-wff.cz/pravidla)

 

Časový harmonogram a kategorie

7:15 – 9:15 registrace závodníků

9:30 – 10:00 porada porotců

10:00 – začátek soutěže

 

Soutěž je rozdělena na semifinálové kolo a finálové kolo.

V semifinálové části se hodnotí čtvrtobraty, základní povinné pózy a volná sestava. Každá kategorie se bude hodnotit v těchto třech výše uvedených částech.

Finálová část je určena k prezentaci závodníků pro diváky a do finálové části postupují všichni závodníci ze semifinálového kola. Ve finálové části se závodníci odprezentují volnou sestavou a základními povinnými pózami. Poté následuje freeposing a vyhlášení výsledků.

Každý porotce má jeden hlas při hodnocení soutěžícího a má právo vyvolat soutěžícího k porovnávání prostřednictvím hlavního porotce.

SEMIFINÁLE 10:00

 • 10:05           Představení sponzorů a obchodních partnerů soutěže
 • 10:10           Exhibice Libor Vojkůvka, Mistr České republiky NABBA 2014 a účastník NABBA Mr. Universe 2014
 • 10:15          Nováčci ženy – čtvrtobraty, 60 sekund volná sestava, základní povinné pózy (pouze pro závodníky z ČR)
 • 10:30          Juniors Womendo 23 let vč. – čtvrtobraty, 60 sekund volná sestava, základní povinné pózy
 • 10:45          WFF Women Aerobics, WFF Women Sports Model 1. kolo – čtvrtobraty, základní povinné pózy v plavkách
 • 11:00          NABBA Bikini – čtvrtobraty,  60 sekund volná sestava (promenáda), základní povinné pózy
 • 11:15          NABBA Figure – čtvrtobraty,  60 sekund volná sestava, základní povinné pózy
 • 11:30          WFF Aerobics 2. Kolo – 60 sekund volná sestava, čtvrtobraty (možné sportovní oblečení dle svého výběru)
 • 11:45          WFF Sports Model 2. Kolo – 60 sekund volná sestava, čtvrtobraty, (možné sportovní oblečení dle svého výběru)

12:00 – 12:15 přestávka

 • 12:15          Nováčci muži – čtvrtobraty, 60 sekund volná sestava, základní povinné pózy (pouze pro závodníky z ČR)
 • 12:30          Juniors Men – do 23 let vč. – čtvrtobraty, 60 sekund volná sestava, základní povinné pózy
 • 12:45          WFF Men Fitness – čtvrtobraty,  60 sekund volná sestava, základní povinné pózy
 • 13:00          WFF Men Performance – čtvrtobraty,  60 sekund volná sestava, základní povinné pózy
 • 13:15          NABBA Shorts – čtvrtobraty,  60 sekund volná sestava (promenáda), základní povinné pózy
 • 13:30          NABBA Masters – čtvrtobraty,  60 sekund volná sestava, základní povinné pózy
 • 13:45          NABBA Men IV., III. – čtvrtobraty,  60 sekund volná sestava, základní povinné pózy
 • 14:00          NABBA Men II. – čtvrtobraty,  60 sekund volná sestava, základní povinné pózy
 • 14:15          NABBA Men I. – čtvrtobraty,  60 sekund volná sestava, základní povinné pózy
 • 14:30          NABBA Pairs – čtvrtobraty,  60 sekund volná sestava

14:45 – 16:45 přestávka

14:45 – 16:30 meeting porotců a zástupců členských zemí federace NABBA a federace WFF (bez veřejnosti)

17:00        FINÁLE – NÁSTUP VŠECH ZÁVODNÍKŮ NA PÓDIUM

 •  17:05          Exhibice Slavoj Bednář, Mistr světa NABBA PRO
 • 17:15          Juniors Men – do 23 let vč. – 60 sekund volná sestava, základní povinné pózy, freeposing, vyhlášení výsledků
 • 17:30          Nováčci muži – 60 sekund volná sestava, základní povinné pózy, freeposing, vyhlášení výsledků
 • 17:45          WFF Men Fitness – 60 sekund volná sestava, základní povinné pózy, freeposing, vyhlášení výsledků
 • 18:00          WFF Men Performance – 60 sekund volná sestava, základní povinné pózy, freeposing, vyhlášení výsledků
 • 18:15          NABBA Shorts – 60 sekund volná sestava (promenáda), základní povinné pózy, freeposing, vyhlášení výsledků
 • 18:30          NABBA Masters – 60 sekund volná sestava, základní povinné pózy, freeposing, vyhlášení výsledků
 • 18:45          NABBA Men IV., III. – 60 sekund volná sestava, základní povinné pózy, freeposing, vyhlášení výsledků
 • 19:00          NABBA Men II. – 60 sekund volná sestava, základní povinné pózy, freeposing, vyhlášení výsledků
 • 19:15          NABBA Men I. – 60 sekund volná sestava, základní povinné pózy, freeposing, vyhlášení výsledků
 • 19:30          Nováčci ženy – 60 sekund volná sestava, základní povinné pózy, freeposing, vyhlášení výsledků
 • 19:45          Juniors Women – do 23 let vč. – 60 sekund volná sestava, základní povinné pózy, freeposing, vyhlášení výsledků
 • 20:00          NABBA Bikini – 60 sekund volná sestava (promenáda), základní povinné pózy, freeposing, vyhlášení výsledků
 • 20:15          NABBA Figure – 60 sekund volná sestava, základní povinné pózy, freeposing, vyhlášení výsledků
 • 20:30          WFF Aerobics, WFF Women Sports Model – 60 sekund volná sestava, (možné sportovní oblečení dle svého výběru), vyhlášení
 • 20:45          NABBA Pairs – 60 sekund volná sestava, základní povinné pózy, freeposing, vyhlášení výsledků
 • 21:00          Absolutní vítěz ženy – čtvrtobraty, základní povinné pózy, freeposing, vyhlášení výsledků
 • 21:10          Absolutní vítěz muži – čtvrtobraty, základní povinné pózy, freeposing, vyhlášení výsledků

 

21:30          vyklizení sálu

22:00          uzavření divadla

 

Vedoucí organizačního týmu – Libor Vojkůvka, Vendula Vojkůvková

Organizátor si vyhrazuje právo změnit časový harmonogram.

Dále zrušit či sloučit kategorie v obou federacích.

Každý závodník může mít s sebou doprovod (trenéra), pouze jedna osoba, za poplatek 150 Kč, který uhradí při registraci a obdrží startovní číslo a trenérské číslo. Při registraci odevzdá registrační průkaz, CD s nahranou hudbou ve formátu MP3 na volnou sestavu. Po ukončení soutěže si registrační průkaz a CD vyzvedne v místě registrace soutěže. Trenér má povolen vstup do všech prostor bez nároku na sedadlo v hledišti. Závodník, který nemá registrační průkaz, může startovat při uhrazení startovného ve výši 1550,- Kč, předá CD s nahranou hudbou ve formátu MP3 na volnou sestavu. Může mít s sebou doprovod (trenéra), jednu osobu, za poplatek 150 Kč, který uhradí při registraci a obdrží startovní číslo a trenérské číslo. Žádný soutěžící natřený soutěžní barvou nebude vpuštěn na sedadla do hlediště.

Všichni závodníci a trenéři jsou povinni uposlechnout a dodržovat pokyny pořadatelů (organizační tým). Při porušení bude závodník diskvalifikován a vyloučen ze soutěže.

Každý návštěvník, soutěžící i trenér je povinen dodržovat bezpečnostní opatření, soutěžní řád a nařízení pořadatele, a v případě vzniklých škod bude náhrada uplatňována na konkrétní osobě.

Závodníci mohou startovat ve dvou libovolných kategoriích, kdy jedna bude ve federaci NABBA a druhá ve federaci WFF, (např. u žen může závodnice startovat NABBA Bikini a WFF Sports Model, nebo NABBA Figure a WFF Sports Model, případně NABBA Bikini a WFF Aerobics). U mužů platí stejné pravidlo, kdy může závodník startovat (např. v kategorii NABBA Men I a WFF Performance, nebo NABBA Shorts a WFF Fitness). Každý Junior a Nováček soutěže může startovat v další jemu zvolené jedné kategorii (např. NABBA Men, nebo WFF Fitness, apod).

Každý zaregistrovaný soutěžící bude vpuštěn do zákulisí (šatna a přístupové prostory k pódiu) nejdříve 30 minut před zahájením jeho kategorie. Vždy ve spolupráci s organizačním týmem soutěže.

Ihned po ukončení kategorie je soutěžící povinen provést nezbytné úkony k očistě a úklidu prostor, které využíval a odejít z vymezených prostor zákulisí.

 

Přihlášky na soutěž budou akceptovány nejpozději do 1.6.2017.

Profesionální závodníci, příkladně WFF PRO Bikini mohou startovat pouze v amatérské části NABBA Bikini, nebo NABBA Figure. Profesionální závodník Men WFF může startovat pouze v amatérské části NABBA Men I., II., III., IV. Bez možnosti finančního ohodnocení. 

Do zákulisí a prostor pro soutěžící má přístup pouze soutěžící a trenér v uvedených časových úsecích, vždy je nutné respektovat pokynů organizačního týmu.

Soutěžící, kteří si ještě nevyzvedli registrační průkaz a je v pořádku zaregistrovaný ve spolku se všemi náležitostmi si může průkaz vyzvednout v den soutěže.

 

Porota soutěže bude složena z porotců NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. a zástupců zúčastněných zahraničních zemí Rakouska, Švýcarska, Slovenska, Litvy, Lotyšska, Polska, Německa, Itálie atd.

 

Nástřik soutěžní barvy zabezpečí firma Filandr, a to dle předem sjednaných objednávek v souladu s časovým harmonogramem soutěže. Přesně uvedené časy pro nástřik je nutné dodržovat ve vlastním zájmu, neboť soutěžící nebude do prostor divadla vpuštěn dříve než 30 minut před jeho prezentací! Ceny nástřiku a make-upu splatné ihned při nástřiku. Nástřik dvě vrstvy, korekce a olej před nástupem: muži 40 EUR (1.080,-kč) a ženy 35 EUR (945,-Kč), make-up 35 EUR (945,- Kč), vlasy 30 EUR (810,- Kč), řasy 10 EUR (270,- Kč).

Nanesení soutěžní barvy závodníků je zabezpečeno pouze ve vyhrazeném prostoru. V jiných místech je zakázáno se natírat krycí barvou (při poškození vybavení Divadla Horní Počernice bude náhrada za škodu uplatněna beze zbytku!). Objednání nástřiku na e-mail: bouchalova.marie@gmail.com

 

Na místě soutěže budou k dispozici stánky obchodních partnerů soutěže Czechvirus, Filandr plavky.

Místo konání soutěže je dostupné MHD, autem v blízkosti dálnice s bezplatnými parkovacími místy.

 

Upozornění pro diváky – vstupenka je celodenní a určena na konkrétní místo (sedadlo), nepřenosná, vstupenky je nutné uschovat po celý den, při návratu po opuštění objektu nebude bez vstupenky divák opětovně vpuštěn.

 

Vstupenky jsou prodávány na jednotlivá místa (sedadla). Odkaz na online prodej vstupenek: http://vstupenky.divadlopocernice.cz/kulturni-centrum-horni-pocernice/list

Případně je možné zakoupit v pokladně Divadla Horní Počernice, která je otevřena vždy pondělí až pátek od 16:00 do 19:00 hodin.

V den soutěže bude pokladna uzavřena. Případný doprodej vstupenek bude možno uskutečnit v místě registrace soutěžících.

Počet míst je omezen. Doporučujeme vstupenky zakoupit online.

 

doporučené ubytování:

http://hotel-certousy.cz/cs/ubytovani-hotel-praha-9/ ve vzdálenosti 500 m od místa konání soutěže, hotel s restaurací a parkováním

http://www.chvalskatvrz.cz/cs ve vzdálenosti 1000 m od místa konání soutěže, hotel v areálu s několika restauracemi a parkováním

 

Kontaktní e-mail: sekretariat@nabba-wff.cz

Na tento e-mail zasílejte přihlášky nejpozději do 1.6.2017.

 

Odpovědná osoba: Michal Benda, předseda spolku NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. a pořadatel soutěže.

PŘEDSEDA FEDERACE A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE SI VYHRAZUJE PRÁVO ZMĚNIT ČI ZRUŠIT KATEGORII, PŘÍPADNĚ PŘEŘADIT ZÁVODNÍKA DO JINÉ KATEGORIE

 

Michal Benda, předseda

 

0%
0%
Úžasné
 • Hodnocení užívatelů (1 hlasů)
  0.1
Sdílet

O autorovi

Okomentujete příspěvek