Propozice – Grznár Cup, 5.6.2016

0

Propozice – Grznár Cup, 5.6.2016

Místo konání soutěže: Kulturní dům Peklo, Pobřežní 10, Plzeň, http://www.kdpeklo.cz

Pořadatel, ředitel soutěže: Filip Grznár

Hlavní porotce: Michal Benda, předseda federace NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s..

Soutěž se koná dle soutěžního řádu a kategorií federace NABBA a federace WFF (www.nabba-wff.cz/pravidla)

 

Časový harmonogram a kategorie

10:00 – 10:45 registrace závodníků

10:30 – 10:45 porada porotců

11:00 – začátek soutěže – NÁSTUP VŠECH ZÁVODNÍKŮ NA PÓDIUM

 • Juniors Men – do 23 let včetně – čtvrtobraty, základní povinné pózy, 60 sekund volná sestava, vyhlášení vítězů
 • WFF Fitness, Performance, Athletic – čtvrtobraty, základní povinné pózy, 60 sekund volná sestava, vyhlášení vítězů
 • WFF Superbody, Extremebody – čtvrtobraty, základní povinné pózy, 60 sekund volná sestava, vyhlášení vítězů
 • WFF Bikini model – promenáda, čtvrtobraty, základní povinné pózy, 60 sekund volná sestava, vyhlášení vítězů
 • WFF Fitness/sports model – 1. kolo v plavkách – promenáda, čtvrtobraty, základní povinné pózy
 • WFF Male Fitness model – promenáda čtvrtobraty, základní povinné pózy, 60 sekund volná sestava, vyhlášení vítězů
 • WFF Performance, Athletic ženy – čtvrtobraty, základní povinné pózy, 60 sekund volná sestava, vyhlášení vítězů
 • WFF Fitness/sports model  – 2. kolo ve sportovním oblečení – promenáda, základní povinné pózy, 60 sekund volná sestava, vyhlášení vítězů
 • WFF Bikini PRO – promenáda, čtvrtobraty, základní povinné pózy, 60 sekund volná sestava, vyhlášení vítězů

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ ŽENY + VYHLÁŠENÍ

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ MUŽI + VYHLÁŠENÍ

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ZÁVODNÍKY A DIVÁKY:

do zákulisí má vstup povolen pouze závodník a pořadatel, případně pořadatelem označené osoby
natření závodníků je zabezpečeno v zákulisí, kde k tomu slouží pouze vyhrazený prostor. V jiných místech je zakázáno se natírat krycí barvou (při poškození vybavení Kulturního domu Peklo (možná sankce dle výše škody).
na místě soutěže budou k dispozici stánky obchodních partnerů soutěže,
místo konání soutěže je dostupné MHD, autem v blízkosti dálnice
upozornění pro diváky – vstupenky je nutné uschovat po celý den, při návratu po opuštění objektu nebude bez vstupenky divák opětovně vpuštěn

Předseda NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s.

————————————————————————————————————————————————–

Proposition – Grznár CUP, Pilsen, 5.6.2016

Venue: Kulturní dům Peklo, Pobřežní 10, Plzeň, http://www.kdpeklo.cz

Promoter, Director of contest: Filip Grznár

Chief of judges: Michal Benda, president of federation NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s.

Competition is held according to rules of NABBA federation and WFF federation (www.nabba-wff.cz/pravidla).

Time schedule and categories:

10:00 – 10:45 AM registration of competitors

10:30 – 10:45 AM meeting of judges

11:00 AM – beginning of the contest – PARADE OF ALL COMPETITORS ON THE STAGE

 • Juniors Men – till 23 let (including) – quarter turns, compulsory comparisons poses, 60 seconds individual routines, awarding of winners
 • WFF Fitness, Performance, Athletic – quarter turns, compulsory comparisons poses, 60 seconds individual routines, awarding of winners
 • WFF Superbody, Extremebody – quarter turns, compulsory comparisons poses, 60 seconds individual routines, awarding of winners
 • WFF Bikini model – promenade, quarter turns, compulsory comparisons poses, 60 seconds individual routines, awarding of winners
 • WFF Fitness/sports model – 1. round in swimsuit- promenade, quarter turns, compulsory comparisons poses
 • WFF Male Fitness model – promenade, quarter turns, compulsory comparisons poses, 60 seconds individual routines, awarding of winners
 • WFF Performance, Athletic women – quarter turns, compulsory comparisons poses, 60 seconds individual routines, awarding of winners
 • WFF Fitness/sports model – 2. round sports wear – promenade, compulsory comparisons poses, 60 seconds individual routines, awarding of winners
 • WFF Bikini PRO – promenade, quarter turns, compulsory comparisons poses, 60 seconds individual routines, awarding of winners

OVERALL WINNER WOMEN + AWARDING

OVERALL WINNER MEN + AWARDING

 

IMPORTANT INFORMATION FOR COMPETITORS AND VISITORS

 • enter to backstage has only competitor and promoter, eventually persons marked by promoter
 • tanning of competitors is provided at backstage in special place. In any other place is restrictured to make tanning (in case of damage of property of Kulturní dům Peklo is possible to be penalized up to value of damage)
 • in venue will be stalls of business partners of competition
 • you can get to the venue by public transport, by car the place is near by motorway
 • notice for visitors, it is needed to keep tickets all day, after leaving of venue you will not be allowed to get inside without ticket

Michal Benda, president of NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s.

0%
0%
Úžasné
 • Hodnocení užívatelů (1 hlasů)
  10
Sdílet

O autorovi

Okomentujete příspěvek