Nové stanovy – závěry členské schůze

0

Dne 28.1.2018 proběhla členská schůze spolku NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s..

  • na členské schůzi bylo řešeno zejména znění nových stanov, stanovy byly čteny, diskutovány a následně kladně odhlasovány se závěrem: nové stanovy přijaty a vstoupily v platnost
  • nově přijaté stanovy jsou podány na Městském soudu v Praze ve Spolkovém rejstříku k založení do sbírky listin, po zveřejnění bude zde připsán v aktualizacích link na zmíněný dokument
  • v souvislosti s novými stanovami byly navrženi a odhlasováni delegáti, seznam delegátů bude zveřejněn po následujícím shromáždění delegátů
  • byla diskutována ekonomická situace, ekonomické plány na rok 2018 a Výroční zpráva za rok 2017 včetně počtu členů dlužících členské příspěvky za jednotlivá období
  • byly vyhlášeni a oceněni nejlepší atleti za rok 2017, ocenění atleti budou zveřejněni v následujícím příspěvku
  • projednání nového Soutěžního a Nominačního řádu proběhne na následném shromáždění delegátů
  • nová soutěžní pravidla i nové soutěžní možnosti členů spolku budou řešeny na následném shromáždění delegátů

Za správnost:

Michal Benda, předseda

Sdílet

O autorovi

Okomentujete příspěvek