Členská schůze a shromáždění delegátů 1.2.2020 od 14:00 hodin

0

Vážení přátelé, svolávám členskou schůzi a shromáždění delegátů spolku NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. dne 1.2.2020 od 14:00 hodin v Centru tradiční čínské medicíny Fuzhi (obchodní partner NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s.), na adrese: Korunní 810/104, Praha 10, budova A2 (Korunní dvůr – v zadní části nádvoří vpravo).

Program:

  •  kontrola a případné změny kontaktních údajů členů spolku
  •  vyhodnocení roku 2019 v oblasti výsledků ekonomického hospodaření spolku
  •  vyhodnocení činnosti Výkonného výboru, Delegátů, Porotců a pořadatelské činnosti soutěží v roce 2019
  •  vyhlášení nejlepších atletů roku 2019 a vyhodnocení jarní i podzimní soutěžní sezóny 2019
  •  vyhodnocení a činnost porotců, vyhlášení nejlepších porotců roku 2019
  •  plány, projekty, rozvoj, soutěže a ekonomická rozvaha na rok 2020
  •  důležité projekty: ME WFF 6.-7.6.2020 v Praze, ME NABBA 14.11.2020 v Praze (obchodní partneři, prostory, prezentace a dále konkrétní specifika pro rozhodování, specifika kategorií, specifika amatérské a profesionální divize, podmínky účasti atletů – nominace a pravidla)
  •  návrhy, stížnosti a diskuze

Hlasování proběhne vždy bezprostředně po projednání konkrétních témat či bodů členské schůze. Hlasují pouze Delegáti (viz. Stanovy spolku).

Upozornění:
Každý člen je povinen se řádně a včas informovat o Stanovách spolku, Soutěžním i Nominačním řádu, dále o novinkách a událostech ve spolku, vždy v souladu s legislativou (viz. Občanský zákoník), dále v souladu se Stanovami spolku a je povinen dodržovat výše uvedené. Každý člen spolku se musí na všech akcích spolku prokazovat Členským registračním průkazem a dokladem totožnosti.

Michal Benda, předseda
NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s.

Sdílet

O autorovi

Okomentujete příspěvek